LABORATORIJ ZA

BIOLOGIJU KRALJEŠNJAKA

I ZAŠTITU PRIRODE

Home

O nama

Kolegiji

Kalendar rokova

Obavijesti

Terenska nastava

Akvakultura

 

dazdevnjak

 

kravosas

 

svjetlica

 

Algyroides

 

rovka

 

gatalinka

 

 smudz

 

sismisi

 

guster u ruci

 

krastaca

 

ridovka

 

ostrulje

Priroda je u svojoj jednostavnoj istini veća i ljepša

od bilo koje tvorevine ljudskih ruku,

od svih iluzija ljudskog duha.

Julius Robert Mayer

 

  zelembac glava     sismis na prstu

                        

Dobrodošli na stranice Laboratorija za biologiju kralješnjaka i zaštitu prirode, voditelja prof. dr. sc. Milorada Mrakovčića. Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije vezane uz kolegije čiji su predavači članovi ovoga Laboratorija, podatke o samom Laboratoriju, terenskoj nastavi iz Zoologije te o aktivnostima i novim saznanjima vezanima uz područja kojima se bave članovi Laboratorija, a to su raznolikost faune kralješnjaka Hrvatske, ihtiologija, ekologija slatkih voda, mamalogija, ekologija kopnenih kralješnjaka, molekularna filogenija i taksonomija kralješnjaka, hibridizacija i poliploidija kod riba i vodozemaca, zaštita prirode te upravljanje prirodnim populacijama.

Zrmanja


Naš cilj

Naš cilj je obrazovati stručne i entuzijastične biologe koji će se baviti svim aspektima zoologije kralješnjaka, ali i sve buduće biologe upoznati s osnovama anatomije, fiziologije, taksonomije i evolucije kralješnjaka, kao i s velikom raznolikošću kralješnjaka u Hrvatskoj. Također kolegijima i aktivnostima vezanima uz zaštitu prirode nastojimo obrazovati stručne konzervacijske biologe, te im omogućiti usvajanje znanja i vještina koje će im pomoći prilikom suočavanja s brojnim izazovima koje moderno doba stavlja na put ostvarenju njihova osnovnog cilja – zaštite i očuvanja biološke raznolikosti. Naš znanstveni rad prvenstveno je usmjeren opisivanju trenutnog stanja ihtiofaune naših rijeka (uključujući utvrđivanje taksonomskog statusa populacija, proučavanje bioloških značajki vrsta, određivanje stanja i stupnja ugroženosti populacija i vrsta, opisivanje genetske strukture vrsta te objašnjavanje njihova evolucijskog nastanka) i predlaganje mjera za zaštitu ugroženih vrsta. Osim toga, svojim znanstvenim radom nastojimo dodati i pokoji kamenčić u mozaik faune ostalih kralješnjaka Hrvatske.

vijun


Kolegiji Laboratorija za biologiju kralješnjaka i zaštitu prirode


Kontakt informacije

 

TELEFON:

01/ 4877 700

01/ 4877 712

01/ 4877 732

 
 

e-mail:

PMF-VERTEBRATA

 
 

ADRESA:

Prirodoslovno-matematički fakultet

Rooseveltov trg 6

10 000 Zagreb

 
 

FAX:

01/ 4826 260

 

Pitanja i komentare vezane uz ove stranice možete slati ovdje.
Zadnja promjena: 23. prosinca 2010