LABORATORIJ ZA

BIOLOGIJU KRALJEŠNJAKA

I ZAŠTITU PRIRODE

Home

O nama

Kolegiji

Kalendar rokova

Obavijesti

Terenska nastava

Akvakultura

Akvakultura

 

 

Voditelj kolegija Akvakultura je prof. dr. sc. Stjepan Mišetić. Profesor Mišetić je rođen 30. srpnja 1945. u Grabovniku, BIH. Srednju školu završio je u Čapljini, a 1969. diplomirao nastavnički smjer biologije na PMF-u u Zagrebu, gdje je 1972. godine također i doktorirao. Od 1972. do 1978. godine bio je zaposlen na Institutu za slatkovodno ribarstvo u Zagrebu, a od 1978. do 1991. na Fakultetu Poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, OOUR Istraživačko razvojni centar za ribarstvo. Od 1991. godine do danas radi u Elektroprojektu, Zagreb.

Dr. sc. Mišetić se bavi ekologijom vodenih ekosustava na kopnu, konkretnije zooplanktonom, ekologijom riba, uspostavom i održavanjem najpovoljnijih cenoza i potrebne kvalitete vode u hidroakumulacijama, unaprijeđenjem slatkovodnog ribarstva na otvorenim vodama te unapri šijeđenjem tehnologija uzgoja riba.

Do sada je samostalno ili u koautorstvo objavio više od 60 znanstvenih radova te je, s više od 30 priopćenja, sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Vrlo je važna i njegova stručna djelatnost, koja se očituje u preko 60 priloga u znanstveno-stručnim studijama te vodstvu preko 20 elaborata.

 


 

Nastavni plan

 

1. Uvod u akvakulturu

2. Sustavi akvakulture

3. Ulov i proizvodnja ribe

4. Osnovni cilj razvoja akvakulture u EU

5. Ulov i akvakulturna proizvodnja u Hrvatskoj

6. Razvoj akvakulture

7. Osnovni principi ekologije vodenih organizama

8. Osnovne značajke uzgoja vodenih organizama

9. Uvjetna podjela akvakulture

 

 


 

Literatura

LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA :
1. Treer T., Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995): Ribarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
2. Shephard J., Bromage N. (1988): Intensive Fish farming. Oxford, London, Edinburgh, Boston, Palo Lato, Melbourne.
3. Grupa autora (1982): Slatkovodno ribarstvo, Jugoslavenska medicinska naknada, Zagreb.

DOPUNSKA LITERATURA
1. Adámek Z.,Jirásek J., Krupauer V. (1989): Ribářstvi a ochrana vod. Vysoká škola zemlĕdĕlská v Brnĕ.
2. Billard R. (1999): The Carp Biology and Culture. Aquaculture and Fisheries, Springer Praxis Books.
3. Bogut I., Adamek Z., Katavić I., Fijan N., Horvath L., Novoselic D.: Ribarstvo i zaštita voda.


Pitanja i komentare vezane uz ove stranice možete slati ovdje.
Zadnja promjena: 10. prosinca 2010