LABORATORIJ ZA

BIOLOGIJU KRALJEŠNJAKA

I ZAŠTITU PRIRODE

Home

Kralješnjaci

Zaštita prirode

Zaštićene vrste

Kopneni kralješnjaci

Upravljanje pr. populacijama

Ihtiologija

Mamalogija

Raznolikost faune RH

Zoologija III

Kalendar rokova

Obavijesti

Ihtiologija i ribarstvo slatkih voda

Osim tradicionalnih područja ihtiologije, kao što su anatomija, fiziologija, raznolikost, sistematika i rasprostranjenost riba, ovaj kolegij obuhvaća i predavanja o modernim temama vezanim uz ribarstvo te održiv razvoj ribljih zajednica u slatkim vodama. Prema broju vrsta slatkovodnih riba, a osobito s obzirom na udio endemskih vrsta, Hrvatska se nalazi u samom vrhu Europe. Područje Dalmacije predstavlja 'vruću točku' raznolikosti i centar endemizma europskih slatkovodnih riba. Glavni cilj ovog kolegija jest predstaviti vam tu veliku raznolikost ihtiocenoza u Hrvatskoj, nastojati objasniti putove njenog nastanka, te ukazati na opasnosti koje ugrožavaju njen opstanak.


 

Literatura

Moyle P.B. & Cech J.J. jr. (2004): Fishes: an introduction to ichthyology, 5. Izdanje. Pearson, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York.


Pitanja i komentare vezane uz ove stranice možete slati ovdje.
Zadnja promjena: 26. studenog 2010