LABORATORIJ ZA

BIOLOGIJU KRALJEŠNJAKA

I ZAŠTITU PRIRODE

Home

Kralješnjaci

Zaštita prirode

Zaštićene vrste

Kopneni kralješnjaci

Upravljanje pr. populacijama

Ihtiologija

Mamalogija

Raznolikost faune RH

Zoologija III

Kalendar rokova

Obavijesti

Popis kolegija Laboratorija

NAZIV KOLEGIJA

KOMU JE KOLEGIJ NAMIJENJEN?

NOSITELJ KOLEGIJA

PREDAVAČI

ECTS BODOVI

KRALJEŠNJACI

pred. studij biologije, 3. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

9

cjelovit diplomski studij biologije i kemije, 3. godina

doc. dr. sc. Perica Mustafić

doc. dr. sc. Perica Mustafić

6

VERTEBRATA

pred. studij znanosti o okolišu, 2. godina

doc. dr. sc. Davor Zanella

doc. dr. sc. Davor Zanella

5

ZAŠTITA PRIRODE

pred. studij znanosti o okolišu, 3. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

4

OSNOVE ZAŠTITE PRIRODE*

pred. studij biologije, 2. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

5

OSNOVE ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA*

cjelovit diplomski studij biologije i kemije, 3. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

3

ZAŠTIĆENE VRSTE I PODRUČJA RH*

dipl. studij eksperimentalne biologije, modul: zoologija, 2. godina

doc. dr. sc. Vladimir Hršak, prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, doc. dr. sc. Mladen Kučinić

doc. dr. sc. Vladimir Hršak, prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, doc. dr. sc. Mladen Kučinić

6

ZAŠTIĆENE VRSTE I PODRUČJA RH

dipl. studij ekologije i zaštite prirode, 1. godina

doc. dr. sc. Vladimir Hršak, prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, doc. dr. sc. Mladen Kučinić

doc. dr. sc. Vladimir Hršak, prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, doc. dr. sc. Mladen Kučinić

6

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST HRVATSKE FLORE I FAUNE I UGROŽENE VRSTE*

dipl. studij znanosti o okolišu, modul: biološka zaštita okoliša, 2. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, doc. dr. sc. Vladimir Hršak, doc. dr. sc. Mladen Kučinić

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, doc. dr. sc. Vladimir Hršak, doc. dr. sc. Mladen Kučinić

5

EKOLOGIJA KOPNENIH KRALJEŠNJAKA

dipl. studij ekologije i zaštite prirode, modul:kopno, 1. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, prof. dr. sc. Zdravko Dolenec

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, prof. dr. sc. Zdravko Dolenec

7

UPRAVLJANJE PRIRODNIM POPULACIJAMA*

dipl. studij ekologije i zaštite prirode, 2. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

doc. dr. sc. Davor Zanella

6

IHTIOLOGIJA I RIBARSTVO SLATKIH VODA*

dipl. studij eksperimentalne biologije, modul: zoologija, 2. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

6

dipl. studij ekologije i zaštite prirode, 2. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

6

MAMALOGIJA*

cjelovit diplomski studij biologije i kemije, 3. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

dr. sc. Marko Ćaleta

3

dipl. studij eksperimentalne biologije, modul: zoologija, 2. godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

dr. sc. Marko Ćaleta

5

RAZNOLIKOST FAUNE HRVATSKE*

cjelovit diplomski studij biologije i kemije, 3. godina

dr. sc. Nikola Tvrtković, prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, doc. dr. sc. Mladen Kučinić, prof. dr. sc. Ivan Habdija

dr. sc. Nikola Tvrtković, prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, doc. dr. sc. Mladen Kučinić, prof. dr. sc. Ivan Habdija

4

RAZNOLIKOST FAUNE HRVATSKE

dipl. studij eksperimentalne biologije, modul: zoologija, 1. godina

9

ZOOLOGIJA III*

preddiplomski studij molekularne biologije, III godina

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić

5

*- izborni kolegij


Pitanja i komentare vezane uz ove stranice možete slati ovdje.
Zadnja promjena: 07. prosinca 2010