LABORATORIJ ZA

BIOLOGIJU KRALJEŠNJAKA

I ZAŠTITU PRIRODE

Home

Kralješnjaci

Zaštita prirode

Zaštićene vrste

Kopneni kralješnjaci

Upravljanje pr. populacijama

Ihtiologija

Mamalogija

Raznolikost faune RH

Zoologija III

Kalendar rokova

Obavijesti

Mamalogija

Za većinu ne-biologa i mnoge biologe mamalogija je najzanimljivije područje biologije. To je i jedno od najbolje istraženih dijelova zoologije te područje za koje čak i neki biolozi smatraju da je u njemu sve poznato i otkriveno. Međutim, sama činjenica da je u posljednjih 30 godina otkriveno 760 za znanost novih vrsta sisavaca, govori kako je mamalogija i danas izuzetno uzbudljiva i zanimljiva. Moderna mamalogija dinamična je disciplina koja traži znatiželjne umove. Svrha ovog kolegija upravo je takve "znatiželjne umove" uvesti u svijet sisavaca, koji nas, čak i kad mislimo da o njemu sve znamo, i dalje uspijeva zapanjiti i iznenaditi. Nevjerojatna raznolikost sisavaca proizlazi iz njihove sposobnosti prilagođavanja najraznolikijim uvjetima života, na koju se kod sisavaca nadovezuje i sposobnost da okoliš prilagođavaju sami sebi. Osim samog užitka u otkrivanju novih podataka o načinu na koji sisavci funkcioniraju, žive, djeluju jedan na drugoga, prilagođavaju se i mijenjaju okoliš, te o evolucijskim putovima nastanka velike raznolikosti vrsta i nevjerojatnih prilagodbi, znanje o sisavcima bitno je i iz nekoliko praktičnih razloga. Proučavanje domaćih životinja uvećava koristi koje imamo od njih, dok istraživanja provedena na laboratorijskim sisavcima daju bitne podatke o histologiji sisavaca općenito, kao i o utjecaju raznih bolesti i lijekova. Osim svega navedenoga, još je jedan razlog zašto se mnogi biolozi odlučuju baviti mamalogijom, a to je želja da saznamo nešto više o nama samima – o evolucijskom razvoju naših anatomskih struktura i fizioloških procesa.


Nastavni plan

PREDAVANJA – TEME:

1.      Porijeklo i evolucija sisavaca

2.      Sistematika sisavaca

3.      Insectivora

4.      Chiroptera

5.      Cetacea

6.      Rodentia

7.      Carnivora

8.      Primatologija

9.      Reprodukcija i briga za mlade

10.  Prehrana i mehanizmi prehrane

11.  Kretanje

12.  Termoregulacija, hibernacija

13.  Ponašanje i komunikacija

14.  Domestifikacija

15.  Osnove konzervacije sisavaca

PRAKTIKUMI – TEME:

  • Anatomske značajke pojedinih skupina

  • Denticija sisavaca

  • Određivanje po skupinama

  • Određivanje po skupinama

  • Određivanje po skupinama

  • Metode i tehnike istraživanja sisavaca

  • Taksidermija


 

Literatura

Vaughan T.A., Ryan J.M. & Czaplewski N.J. (1999): Mammalogy. Thomson Brooks, 4th Edition.

Feldhamer G.A., Drickamer L.C., Vessey S.H., Merritt J.F. & Krajewski C.W. (2007): Mammalogy: Adaptation, Diversity, Ecology. 3rd edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Martin R.E., Pine R.H. & DeBlase A.F. (2001): A Manual of Mammalogy 3rd edition. Boston: McGraw-Hill.

Antolović J., Flajšman E., Frković A., Grgurev M., Grubešić M., Hamidović D., Holcer D., Pavlinić I., Tvrtković N. & Vuković M. (2006): Crvena knjiga sisavaca Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode Republike Hrvatske, Zagreb.


Pitanja i komentare vezane uz ove stranice možete slati ovdje.
Zadnja promjena: 09. prosinca 2010