LABORATORIJ ZA

BIOLOGIJU KRALJEŠNJAKA

I ZAŠTITU PRIRODE

Home

Kralješnjaci

Zaštita prirode

Zaštićene vrste

Kopneni kralješnjaci

Upravljanje pr. populacijama

Ihtiologija

Mamalogija

Raznolikost faune RH

Zoologija III

Kalendar rokova

Obavijesti

Upravljanje prirodnim populacijama

 

beba

 

Ovaj je kolegij namijenjen svima onima koji bi se željeli baviti zaštitom i upravljanjem populacijama u njihovu prirodnom staništu. Naime, upravljanje prirodnim populacijama jest disciplina koja se bavi gospodarenjem populacijama divljih životinja i njihovim staništima s ciljem ostvarivanja dobrobiti kako za ljude, tako i za same životinjske vrste. Kolegij je osmišljen kako bi studente upoznao s osnovnim principima i metodama upravljanja prirodnim populacijama koje će budućim stručnjacima biti osnova za bavljenje ovom disciplinom, ali i koje će specijalisti za mnoge druge discipline moći primijeniti u ostalim aspektima biologije.

 

            Po završetku kolegija studenti će imati sposobnosti i znanje potrebno za:

  • Osmišljavanje načina kako upravljati divljim populacijama u raznim situacijama i na raznim područjima

  • Baratanje i stručno objašnjavanje principa ekologije divljih populacija

  • Razumijevanje značajki staništa i njihove važnosti za upravljanje divljim populacijama

  • Razumijevanje mehanizama promjena i prilagodbi populacija na izmijenjene uvjete okoliša

  • Procjenjivanje kapaciteta okoliša

  • Kvalitativno i kvantitativno opisivanje divljih populacija

  • Razumijevanje i korištenje različitih tehnika upravljanja prirodnim populacijama

  • Osmišljavanje djelotvornijih metoda upravljanja prirodnim populacijama, uzimajući u obzir zakonska i administrativna ograničenja


Nastavni plan

 

1. PREDAVANJE: Uvod, povijesni pregled i osnovni ciljevi upravljanja prirodnim populacijama

3. PREDAVANJE: Biologija divljači

4. PREDAVANJE: Upravljanje populacijama u prirodnim staništima te u zaštićenim staništima

5. PREDAVANJE: Lovstvo i ribarstvo

6. PREDAVANJE: Upravljanje populacijama u urbanim središtima

7. PREDAVANJE: Metode praćenja

8. PREDAVANJE: Ekonomski i drugi aspekti

 

 


Literatura

 

Ø  Bolen, E. G. & Robinson, W. L. (2003): Wildlife Ecology and Managment, Pearson Education (5th Edition), University of North Carolina at Wilmington, USA

Ø  Krausman P. R. (2002): Wildlife Management, Prentice Hall , New Jersey, USA

Ø  Shemnitz D. S. (Ed.) (1980): Wildlife Management Techniques Manual , The Wildlife Society, New Mexico State University , USA

Ø  Darabuš, S. & Jakelić, I. Z. (2002): Osnove lovstva, Hrvatski lovački savez (II izdanje), Zagreb

Ø  Janicki, Z., Slavica, A., Konjević, K. Severin, K. (2007): Zoologija divljači, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Ø  Janicki, Z., Slavica, A. & Konjević, D. (2003): Lovstvo i zaštita prirode, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

 


Pitanja i komentare vezane uz ove stranice možete slati ovdje.
Zadnja promjena: 06. prosinca 2010