LABORATORIJ ZA

BIOLOGIJU KRALJEŠNJAKA

I ZAŠTITU PRIRODE

Home

Kralješnjaci

Zaštita prirode

Zaštićene vrste

Kopneni kralješnjaci

Upravljanje pr. populacijama

Ihtiologija

Mamalogija

Raznolikost faune RH

Zoologija III

Kalendar rokova

Obavijesti

Zoologija III


Literatura

OBAVEZNA LITERATURA:

Pough F.H., Janis C.M. & Heiser J.B. (2009): Vertebrate Life, 8th ed., Prentice Hall

Young J.Z. (1981): The Life of Vertebrates, Clarendon Press, Oxford

Đulić B. (1973): Zoologija Vertebrata, I dio, Sveučilište u Zagrebu, 1973

Jardas I. (1996): Jadranska ihtiofauna, Školska knjiga, Zagreb

Heinzel H., Fitter R., Parslow J. (1997): Ptice Hrvatske i Europe, Collins

 

DODATNA LITERATURA:

Kardong K.V. (2008): Vertebrates – Comparative anatomy, function, evolution, 5th ed., McGraw Hill

Grasse P.P. (1976): Traite de zoologie, Vertebrates III, Masson, Paris

Ognev S. & Fink N. (1956): Zoologija kralješnjaka, Školska knjiga, Zagreb


Pitanja i komentare vezane uz ove stranice možete slati ovdje.
Zadnja promjena: 26. studenog 2010